Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de volgende link:

 

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door een hulpverlenende instantie ( op het formulier aanvragende instantie genoemd), zoals bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam ( maatschappelijk werk), Vluchtelingenwerk, Bewindvoering etc. De hulpverlenende instantie stuurt de aanvraag via de mail naar de Voedselbank Rotterdam

Namens de Commissie Voedselbank Hendrik Ido Ambacht

Maaike Timmerman  telefoon 078-6812652

Chris de Visser          telefoon 078-6812871 of 06.23084836

 

 

DESIGNED BY HTWEBDESIGN